නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 6

Nevilia

24K Gold Creams Facial Care Set

24K Gold Creams Facial Care Set

නිතිපතා මිල ¥54,952
නිතිපතා මිල ¥0 විකුණුම් මිල ¥54,952
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
වර්ණ
24K Gold Facial Care, Whitening and anti-aging Face Cream කට්ටලය කාන්තාවන් සඳහා
නිෂ්පාදනය විස්තරය
ලිංගය: ගැහැණු
වයස් කාණ්ඩය: වැඩිහිටි
නිෂ්පාදන නාමය
මුහුණේ සත්කාර කට්ටලය සුදු කිරීමේ සම+ සත්කාර+සෙට් මුහුණට වයස්ගත වීම වැළැක්වීමේ මුහුණු ක්‍රීම් කට්ටලය. වැඩිහිටියන් සඳහා සුදුසු ය.
කාර්යය
දීප්තිමත් සුදු කිරීම මොයිස්චරයිසින් ෆර්මිං

අමුද්රව්ය
රන් සහ ඖෂධ පැළෑටි

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න