නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 7

Nevilia

Wrinkle Retinol Face Cream Vitamin E Fine Lines Removal Hyaluronic Acid Moisturizing Lifting Aging Facial Cream Skin Care Beauty

Wrinkle Retinol Face Cream Vitamin E Fine Lines Removal Hyaluronic Acid Moisturizing Lifting Aging Facial Cream Skin Care Beauty

නිතිපතා මිල ¥8
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල ¥8
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Color
Ships From

SPECIFICATIONS

Brand Name: JoyPrettyin

Number of Pieces: One Unit

Origin: Mainland China

Gender: Female

NET WT: 45g

Shelf Life: 3 years

Feature: Anti-Aging

Use: Face

Item Type: Cream

Model Number: Face Cream, Retinol

Ingredient: Retinol,Hyaluronic Acid,Vitamin E

Country/Region of Manufacture: CHINA

Function: face wrinkle cream

Feature: retinol cream for face wrinkles

Effect: Wrinkle removal,anti aging

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න