නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 6

Nevilia

Niacinamide Serum Remover Dark Spot 24K Gold Hyaluronic Acid Whitening Face Serum Moisturizing Fade Pigmentation Facial Care

Niacinamide Serum Remover Dark Spot 24K Gold Hyaluronic Acid Whitening Face Serum Moisturizing Fade Pigmentation Facial Care

නිතිපතා මිල ¥3
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල ¥3
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Color

SPECIFICATIONS

Brand Name: eelhoe

Gender: Unisex

Number of Pieces: One Unit

Origin: Mainland China

Formulation: Liquid

Feature: Acne Treatment

Item Type: face serum

Feature 1: Remove acne and spots

Feature 2: Whitening and moisturizing

Feature 3: Suitable for all skin types

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න