නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 7

Nevilia

3/5/10 PCS Serum Niacinamide Whitening Pore Care Lotion Facial Hightly Moisturizing Water Serum Firming Skin Care Women Beauty

3/5/10 PCS Serum Niacinamide Whitening Pore Care Lotion Facial Hightly Moisturizing Water Serum Firming Skin Care Women Beauty

නිතිපතා මිල ¥10
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල ¥10
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Color
Ships From

SPECIFICATIONS

Brand Name: JoyPrettyin

Origin: Mainland China

Number of Pieces: COMBO

Use: Face

Ingredient: Niacinamide,Peptide MAX

Model Number: Serum

Country/Region of Manufacture: CHINA

Certification: GZZZ

GZZZ: YGZWBZ

Shelf Life: 3 Years

NET WT: 15ml

Feature: Moisturizing

Feature: Oil-control

Feature: Pigmentation Corrector

Feature: Whitening

Gender: Unisex

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න